Nivells 1 i 2 en ORFF-Schulwerk©


La Música Elemental mai és només música. Està lligada al moviment, a la dansa i a la paraula, i per tant és una forma de música en la qual s’ha de participar, en la qual un s’involucra no com a oient sinó com a co-intèrpret

– Carl Orff


La Certificació en ORFF-Schulwerk© és un programa formatiu d’especialització i aprofundiment en la didàctica de la música i el moviment segons l’enfocament pedagògic creatiu d’Orff i Keetman. Aquest programa s’estructura en tres cursos (Nivells 1, 2 i 3) amb l’objectiu de generar un procés de vivència, reflexió i pràctica, on el creixement artístic, docent i personal van de la mà.

Estructura i calendari: Cada nivell consisteix en 63 hores lectives, repartides en un intensiu d’una setmana de convivències a l’estiu (de dilluns a diumenge), i dos dissabtes repartits durant el curs (monogràfics de 8 hores).


Del 17 al 23 de juliol de 2023 7 d’octubre de 2023 – 27 de gener de 2024

* Formació de 67 hores en format PRESENCIAL consistent en unes estades d’estiu (del 17 al 23 de juliol de 2023) a La Closa (Castellar de N’Hug) i dos dissabtes (7 d’octubre de 2023 i 27 de gener de 2024) a espais per confirmar.

Reconegut per la Generalitat de catalunya. Certificat per la Carl Orff foundation (www.orff.de) i per l’associació Orff Catalunya (www.orff.cat).

 

Programa:

Introducció a l’enfocament pedagògic desenvolupat per Carl Orff i Gunild Keetman i al desenvolupament de les habilitats necessàries per a l’estudi i la pràctica de la didàctica de la música, la parla i el moviment. Arranjament i composició per a instrumental Orff en mètriques regulars amb les escales pentatòniques, bordons i obstinats. Percussió popular i tradicional i la seva didàctica. Treball vocal i diàctica del cant coral. Introducció al moviment elemental i creatiu.

 

Assignatures i professorat:

Cantar, ballar i tocar 1 (CBT I). Mireia Aguiar i Jofre Gasol
Moviment 1 (MOV I). Marta Moran
Percussió (INSTR I) Aleix Tobías i Martí Hosta

Didàctica de la veu i del cant coral (DVCC) Toni Santiago
Fonaments Pedagògics de l’Orff-Schulwerk (FPOS) Mireia Aguiar

 

Destinatàries: 

Mestres de música, mestres de dansa/moviment, professorat d’escoles de música i conservatori, mestres d’educació infantil, primària o secundària no especialistes de música amb coneixements musicals, musicoterapeutes, músics i ballarins professionals amb interès en la didàctica. 

 

Requisits: 

Nivell bàsic de lectoescriptura musical (es faran exercicis de composició i es llegiran partitures). Coneixements musicals bàsics.

 

Materials requerits: Paper pautat o dispositiu amb editor de partitures. Roba apta per al moviment. Llibre “Music for Children – Volume 1: Pentatonic” de Carl Orff i Gunild Keetman (English version, ad. Margaret Murray). Altres materials a cofirmar.

 


 

Programa:

Aprofundiment en la didàctica de la música i el moviment creatiu i elemental. Arranjament i composició per a instrumental Orff en mètriques regulars i irregulars amb música pentatònica i modal. Instruments de vent i la seva didàctica. Percussió corporal.

 

Assignatures i professorat:

Cantar, ballar i tocar 2 (CBT II). Alba Pujol i Xavi M. Rocamora
Moviment 2 (MOV II). Jordi Rubio
Vents i la seva didàctica (INSTR II) Denis Rojo i Eloi Fuguet

Percussió corporal (PCORP) Anna Llombart

 

Destinatàries: 

Mestres de música, mestres de dansa/moviment, professorat d’escoles de música i conservatori, mestres d’educació infantil, primària o secundària no especialistes de música amb coneixements musicals, musicoterapeutes, músics i ballarins professionals amb interès en la didàctica. 

 

Requisits: 

Haver cursat el Nivell 1 de la formació certificada en Orff-Schulwerk a Catalunya.

 

Materials requerits: Paper pautat o dispositiu amb editor de partitures. Roba apta per al moviment. Altres materials a confirmar.

  

Tarifes:

 

Preu per nivell: 

Nivell complet + Allotjament per les Estades d’Estiu (llit en dormitoris compartits): 750€ sòcies / 820€ no sòcies

* La tarifa inclou l’allotjament i els àpats de les Estades Formatives (s’atenen dietes amb al·lèrgies i intol·leràncies i opció vegetariana prèvia notificació). En les formacions de dissabte, els àpats no estan inclosos.

 

Pagament en terminis: 

Per a formalitzar la matrícula, podeu pagar el 100% de l’import en el moment de la inscripció o bé una primera quota de 400€ i l’import restant abans de l’1 de juny de 2023. No realitzeu cap pagament fins a rebre la confirmació de plaça per part de l’organització.

 

Beques: 

Disposem d’un programa de beques per a persones en situació de vulnerabilitat. Sol·licita més informació escrivint a certificacio@orff.cat

 

Altres: 

– Aquesta formació NO es pot bonificar.

– Es poden generar factures en cas que el pagador del curs sigui el vostre centre / escola. Cal demanar-la en el moment d’omplir el formulari.

– Un cop feta la inscripció, només es retornarà el 70% de l’import abonat en cas de baixa mèdica degudament acreditada. 

 


INSCRIPCIONS: diumenge 5 de febrer de 2023

El període d’inscripcions comença el 5 de febrer de 2023. Omplir el formulari no garanteix la plaça. L’assignació es fa per ordre cronològic d’inscripció. L’organització es reserva el dret de modificar terminis i bases.

Informació important:

– Cada Nivell té una durada d’un any.
– La inscripció i matrícula a cada Nivell es fa de manera independent i per ordre cronològic.
– No hi ha establert un temps màxim per a completar els tres Nivells.
– No es pot cursar més d’un Nivell de manera simultània.
– La llengua vehicular del programa de certificació és el català.
– Els tres Nivells estan reconeguts de manera independent per la Generalitat de Catalunya, i el programa sencer està certificat per la Carl Orff Foundation (www.orff.de) i l’Associació Orff Catalunya.
– Finalitzar el Nivell 1 i/o el Nivell 2 comporta la recepció d’un certificat de participació.
– Haver cursat un Nivell no garanteix la plaça per al següent Nivell.
– Per a l’assoliment del programa es demanen lectures, treballs escrits, composicions i intervencions pedagògiques.
– Per obtenir el certificat cal assistir al 100% de les sessions i realitzar satisfactòriament els treballs mencionats al punt anterior.


La Certificació en Orff-Schulwerk de Catalunya és un dels quatre programes reconeguts amb la llicència de qualitat de la Carl Orff Foundation (https://www.orff.de/es/orffr-lizenz/)