Nivells 1 i 2 en ORFF-Schulwerk©


La Música Elemental mai és només música. Està lligada al moviment, a la dansa i a la paraula, i per tant és una forma de música en la qual s’ha de participar, en la qual un s’involucra no com a oient sinó com a co-intèrpret

– Carl Orff


La Certificació en ORFF-Schulwerk© és un programa formatiu d’especialització i aprofundiment en la didàctica de la música i el moviment segons l’enfocament pedagògic creatiu de Carl Orff i Gunild Keetman. Aquest programa s’estructura en tres cursos (Nivells 1, 2 i 3) amb l’objectiu de generar un procés de vivència, reflexió i pràctica, on el creixement artístic, docent i personal van de la mà.

Estructura i calendari: Cada Nivell consisteix en 63 hores lectives, repartides en un intensiu d’una setmana de convivències a l’estiu (de dilluns a diumenge), i dos dissabtes repartits durant el curs (monogràfics de 8 hores).


Del 17 al 23 de juliol de 2023 7 d’octubre de 2023 – 27 de gener de 2024

* Formació de 63 hores en format PRESENCIAL consistent en unes estades d’estiu (del 17 al 23 de juliol de 2023) a La Closa (Castellar de N’Hug) i dos dissabtes (7 d’octubre de 2023 i 27 de gener de 2024) a sant cugat del vallès i piera.

Reconegut per la Generalitat de Catalunya. Certificat per la Carl Orff foundation (www.orff.de) i per l’associació Orff Catalunya (www.orff.cat).

 

Programa:

Introducció a l’enfocament pedagògic desenvolupat per Carl Orff i Gunild Keetman i al desenvolupament de les habilitats necessàries per a l’estudi i la pràctica de la didàctica de la música, la parla i el moviment. Arranjament i composició per a instrumental Orff en mètriques regulars amb les escales pentatòniques, bordons i obstinats. Percussió popular i tradicional i la seva didàctica. Treball vocal i diàctica del cant coral. Introducció al moviment elemental i creatiu.

 

Assignatures i professorat:

Cantar, ballar i tocar 1 (CBT I). Mireia Aguiar i Jofre Gasol
Moviment 1 (MOV I). Marta Moran
Percussió (INSTR I) Aleix Tobías i Martí Hosta

Didàctica de la veu i del cant coral (DVCC) Toni Santiago
Fonaments Pedagògics de l’Orff-Schulwerk (FPOS) Mireia Aguiar

 

Destinatàries: 

Mestres de música, mestres de dansa/moviment, professorat d’escoles de música i conservatori, mestres d’educació infantil, primària o secundària no especialistes de música amb coneixements musicals, musicoterapeutes, músics i ballarins professionals amb interès en la didàctica. 

 

Requisits: 

Nivell bàsic de lectoescriptura musical (es faran exercicis de composició i es llegiran partitures). Coneixements musicals bàsics.

 

Materials requerits: Paper pautat o dispositiu amb editor de partitures. Roba apta per al moviment. Llibre “Music for Children – Volume 1: Pentatonic” de Carl Orff i Gunild Keetman (English version, ad. Margaret Murray). Altres materials a cofirmar.

 


 

Programa:

Aprofundiment en la didàctica de la música i el moviment creatiu i elemental. Arranjament i composició per a instrumental Orff en mètriques regulars i irregulars amb música pentatònica i modal. Instruments de vent i la seva didàctica. Percussió corporal.

 

Assignatures i professorat:

Cantar, ballar i tocar 2 (CBT II). Alba Pujol i Xavi M. Rocamora
Moviment 2 (MOV II). Jordi Rubio
Vents i la seva didàctica (INSTR II) Denis Rojo i Eloi Fuguet

Percussió corporal (PCORP) Anna Llombart

 

Destinatàries: 

Mestres de música, mestres de dansa/moviment, professorat d’escoles de música i conservatori, mestres d’educació infantil, primària o secundària no especialistes de música amb coneixements musicals, musicoterapeutes, músics i ballarins professionals amb interès en la didàctica. 

 

Requisits: 

Haver cursat el Nivell 1 de la formació certificada en Orff-Schulwerk a Catalunya.

 

Materials requerits: Paper pautat o dispositiu amb editor de partitures. Roba apta per al moviment. Flauta de bec soprano amb digitació barroca. Altres materials a confirmar.

  

Tarifes:

 

Preu per nivell: 

Nivell complet + Allotjament per les Estades d’Estiu (llit en dormitoris compartits): 750€ sòcies / 820€ no sòcies

* La tarifa inclou l’allotjament i els àpats de les Estades d’Estiu (s’atenen dietes amb al·lèrgies i intol·leràncies i opció vegetariana prèvia notificació). En les formacions de dissabte, els àpats no estan inclosos.

 

Pagament en terminis: 

Per a formalitzar la matrícula, podeu pagar el 100% de l’import en el moment de la inscripció o bé una primera quota de 400€ i l’import restant abans de l’1 de juny de 2023. No realitzeu cap pagament fins a rebre la confirmació de plaça per part de l’organització.

 

Beques: 

Disposem d’un programa de beques per a persones en situació de vulnerabilitat. Si vols optar a una beca, cal que omplis el formulari secundari que trobaràs dins del formulari d’inscripció.

TERMINI PER A LA SOL·LICITUD DE BEQUES: 15 de març de 2023.

RESOLUCIÓ: 20 de març de 2023.
Les resolucions a les sol·licituds de beca es donaran abans que acabi el primer termini de pagament (1 d’abril de 2023), així que podeu esperar la resolució sense risc a perdre la plaça reervada.

 

Altres: 

– Aquesta formació NO es pot bonificar.

– Es poden generar factures en cas que el pagador del curs sigui el vostre centre / escola. Cal demanar-la en el moment d’omplir el formulari.

– Un cop feta la inscripció, només es retornarà el 80% de l’import abonat en cas de baixa mèdica degudament acreditada. 

 


Qüestions importants:

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ:

– El preu del curs varia en funció de si ets sòcia o no. Si no ets sòcia d’Orff Catalunya, t’oferim la possibilitat de donar-te d’alta ara per 30€: ENLLAÇ AL FORMULARI D’ALTA. En cas que decideixis matricular-te a la Formació Certificada amb el descompte de sòcia, cal que primer et facis sòcia, paguis la quota d’alta i rebis la confirmació abans d’omplir el formulari d’inscripció. Si et fas sòcia després d’inscriure’t, el descompte no serà aplicable.

– Les inscripcions obren el 5 de febrer de 2023 a les 9:00 i es tanquen el dia 3 de juny de 2023 a les 23:59.
– Omplir el formulari no assegura la teva plaça, únicament la pre-reserva d’aquesta.
– L’assignació de places es fa per ordre d’inscripció. Es notificarà per part de l’organització la recepció de la inscripció i aquesta es formalitzarà amb el pagament i la posterior confirmació definitiva de plaça.
– L’organització es reserva el dret a modificar la decisió d’ingrés dels participants, així com qualsevol punt d’aquesta normativa.


CERTIFICACIÓ:

– L’assistència presencial és obligatòria per al procés de certificació. No recomanem fer aquesta formació a persones que no puguin assistir a part de la mateixa.

– Els Nivells tenen un esquema d’avaluació aprovat internacionalment que consisteix en la presentació de treballs escrits (reflexions al voltant d’un article seleccionat pel professorat i composicions rítmiques, melòdiques i harmòniques), la realització de treballs creatius i artístics en grup durant les sessions i intervencions pedagògiques.  Si es completa el procés satisfactòriament i es compleix l’assistència requerida, s’entrega un certificat de participació i aptitud amb l’aval de la llicència oficial de la Fundació Carl Orff i l’Associació Orff Catalunya.

– El certificat de Nivell 1 és un requisit indispensable per a poder cursar el Nivell 2.
– La llengua vehicular de la formació serà el català i els treballs escrits s’acceptaran també en llengua castellana.


NORMATIVA ECONÒMICA:

– Un cop rebuda l’assignació de plaça, cal efectuar el pagament abans del dia 1 d’abril de 2023, ja sigui pel total de l’import o amb una paga i senyal de 400€. Si s’està pendent d’una resolució de sol·licitud de beca, recomanem esperar a esgotar el termini. El pagament de l’import restant, en cas d’existir, caldrà fer-lo abans de l’1 de juny de 2023.

– En cas d’haver realitzat el pagament parcial o total i voler renunciar a la plaça assignada:

  1. Si es desitja renunciar a la plaça per una causa mèdica, podreu sol·licitar la devolució del 80% de l’import abonat (les despeses bancàries aniran a càrrec del sol·licitant) i caldrà aportar documentació que ho acrediti. Un cop començat el curs (17 de juliol de 2023), no es retornarà cap import.
  2. En cas de renunciar a la plaça per altres motius, podreu sol·licitar la devolució del 50% de l’import total de la matrícula (abonat o no) sempre i quan es notifiqui abans de l’1 de juliol del 2023. Un cop passat aquest termini, no es retornarà cap import.

En cas d’anul·lació del curs per part de l’organització per força major i/o per compliment de la normativa sanitària, totes les persones inscrites rebran el reemborsament del 100% de la matrícula (excepte despeses bancàries).


INSCRIPCIONS: diumenge 5 de febrer de 2023

El període d’inscripcions comença el 5 de febrer de 2023 a les 9:00h. Omplir el formulari no garanteix la plaça. L’assignació es fa per ordre cronològic d’inscripció. L’organització es reserva el dret de modificar terminis i bases.

Altra informació important:

– Cada Nivell té una durada d’un any.
– No hi ha establert un temps màxim per a completar els tres Nivells.
– No es pot cursar més d’un Nivell de manera simultània.
– Els tres Nivells estan reconeguts de manera independent per la Generalitat de Catalunya, i el programa sencer està certificat per la Carl Orff Foundation (www.orff.de) i l’Associació Orff Catalunya.
– Haver cursat un Nivell no garanteix la plaça per al següent Nivell.


La Certificació en Orff-Schulwerk de Catalunya és un dels quatre programes reconeguts amb la llicència de qualitat de la Carl Orff Foundation (https://www.orff.de/es/orffr-lizenz/)