Degut a l’èxit que estan tenint els nostres cursos de formació continuada en caps de setmana i de la desaparició d’alguns dels cursos intensius de Pedagogia Musical que s’organitzaven a l’estiu a Catalunya, Orff Catalunya va iniciar l’organització d’un curs d’estiu anual. El curs d’estiu ofereix l’oportunitat de treballar de manera intensiva amb docents de reconeguda trajectòria pedagògica en les idees de l’Orff Schulwerk. Aquest curs pretén convertir-se en una rica experiència de formació, intercanvi i convivència per als docents de música i moviment de Catalunya, d’Espanya i de l’estranger.

Les idees de l’Orff Schulwerk també són presents en altres cursos de formació catalans, per exemple en el cursos d’especialització en Rítmica Jaques Dalcroze. També es realitzen cursos en Willems i alguns, encara que menys, en Kodaly. Des d’Orff Catalunya creiem que és important que l’Orff Shulwerk també tingui presència en tot aquest ventall d’ofertes formatives del professorat a Catalunya.

OBJECTIUS:

  • Ampliar la formació dels formadors.
  • Introduïr les idees de l’Orff Schulwerk als docents sense experiència prèvia en aquestes idees pedagògiques.
  • Oferir una formació més profunda de la que es pot rebre en els cursos de cap de setmana.
  • Oferir un espai de formació contínua i d’intercanvi d’idees per als docents amb experiència dins el Schulwerk.
  • Fomentar la creació de xarxes entre els docents de música i moviment, a partir de l’intercanvi i la convivència.